صفحه اصلی » اخبار » ارائه نسخه 2.90 نرم افزار آریاسان فروشگاهی
ارائه نسخه 2.90 نرم افزار آریاسان فروشگاهی
ارائه نسخه 2.90 نرم افزار آریاسان فروشگاهی زمان انتشار: چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۲۰:۲۰

 این Version در تاریخ 24/04/1392 به بازار عرضه شد.

 امکـانـات افـزوده شـده:

  •  افزودن امکان تهیه فایل مالیاتی ویژه نرم افزار TTMS
 

برچسب ها