صفحه اصلی » پرسش متداول » اشخاص » من به یک نفر مبلغی پول قرض داده ام چگونه باید آن را در نرم افزار ثبت کنم؟
من به یک نفر مبلغی پول قرض داده ام چگونه باید آن را در نرم افزار ثبت کنم؟
من به یک نفر مبلغی پول قرض داده ام چگونه باید آن را در نرم افزار ثبت کنم؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۴۹

ابتدا می بایست از طریق فرم تعریف اشخاص شخص مورد نظر را در نرم افزار تعریف کنید. سپس با استفاده از فرم تسویه حساب اشخاص مبلغ وجه پرداختی به ایشان را دقیقاً به همان روشی که وجه به ایشان پرداخت گردیده است ثبت کنید. با این اقدام شخص مورد نظر به میزان مبلغ پرداختی، به شما بدهکار خواهد شد.