صفحه اصلی » پرسش متداول » کالا و موجودی » من کالاهایی دارم که آن ها را به صورت عمده خریداری می کنم ولی به صورت عمده یا خرده می فروشم، چگونه می توانم به راحتی در نرم افزار این کار را انجام دهم؟
من کالاهایی دارم که آن ها را به صورت عمده خریداری می کنم ولی به صورت عمده یا خرده می فروشم، چگونه می توانم به راحتی در نرم افزار این کار را انجام دهم؟
من کالاهایی دارم که آن ها را به صورت عمده خریداری می کنم ولی به صورت عمده یا خرده می فروشم، چگونه می توانم به راحتی در نرم افزار این کار را انجام دهم؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۴۰

در نرم افزار پرنس امکان تعیین چند سطح واحد برای یک کالا وجود دارد و امکان خرید و فروش بر اساس هر یک از سطوح در سراسر نرم افزار تعبیه شده است. ضمناً در سراسر گزارشات علاوه بر گزارش بر اساس خردترین سطح کالا، مقادیر به تفکیک سطوح مختلف نیز گزارش می شوند.