صفحه اصلی » پرسش متداول » فاکتور » من تعدادی بازاریاب دارم که هر کدام بابت فروش کالاها 15 درصد پورسانت می گیرند، چگونه می توانم مبلغ پورسانت هر فاکتور را مشخص کنم و به آن ها پرداخت کنم؟
من تعدادی بازاریاب دارم که هر کدام بابت فروش کالاها 15 درصد پورسانت می گیرند، چگونه می توانم مبلغ پورسانت هر فاکتور را مشخص کنم و به آن ها پرداخت کنم؟
من تعدادی بازاریاب دارم که هر کدام بابت فروش کالاها 15 درصد پورسانت می گیرند، چگونه می توانم مبلغ پورسانت هر فاکتور را مشخص کنم و به آن ها پرداخت کنم؟ زمان انتشار: یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۲۰

شما می توانید اشخاصی را در سیستم تحت عنوان بازاریاب تعریف کنید و با فعال کردن بازاریاب در فاکتور شخص بازاریاب آن فاکتور را تعیین و طبق درصد تعیین شده برای بازاریابی فرد مبلغ بازاریابی به صورت خودکار محاسبه شده و هنگام درج فاکتور به صورت خودکار به عنوان هزینه بازاریابی درج و شخص بازاریاب به مبلغ مورد نظر بستانکار می شود.