صفحه اصلی » پرسش متداول » چک و بانک » من یکی از چک های دریافتی ام را خرج کرده ام، حال به دلایلی می خواهم آن چک را از شخص مورد نظر دریافت کنم؛ چگونه بایستی این کار را انجام دهم؟
من یکی از چک های دریافتی ام را خرج کرده ام، حال به دلایلی می خواهم آن چک را از شخص مورد نظر دریافت کنم؛ چگونه بایستی این کار را انجام دهم؟
من یکی از چک های دریافتی ام را خرج کرده ام، حال به دلایلی می خواهم آن چک را از شخص مورد نظر دریافت کنم؛ چگونه بایستی این کار را انجام دهم؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۳

برای انجام این کار امکان باز پس گیری چک خرج شده در نرم افزار تعبیه شده است.
جهت باز پس گیری چک خرج شده، باید تسویه حسابی با شخصی که چک را به وی خرج کردید در حالت دریافت ثبت نمایید و در عملیات پیشرفته بر روی دکمه باز پس گیری چک خرج شده کلیک نمایید.


در لیست باز شده، فقط چک هایی که در عملیات مربوط به شخص مورد نظر خرج شده باشد، نمایش داده می شود.
چک خرج شده ای را که می خواهید از شخص پس بگیرید را انتخاب و عملیات را تایید و ثبت نمایید. با این کار چک به وضعیت دریافت شده بر می گردد.