صفحه اصلی » پرسش متداول » چک و بانک » چگونه می توانم چند فاکتور فروش یا چند درآمد ثبت و یک چک برای تسویه از خریدار/شخص دریافت نمایم؟
چگونه می توانم چند فاکتور فروش یا چند درآمد ثبت و یک چک برای تسویه از خریدار/شخص دریافت نمایم؟
چگونه می توانم چند فاکتور فروش یا چند درآمد ثبت و یک چک برای تسویه از خریدار/شخص دریافت نمایم؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۱

برای انجام این کار بایستی ابتدا فاکتور های فروش و یا درآمد های خود را به صورت اعتباری ثبت نمایید. (در واقع بایستی فروشنده یا شخص را بدهکار نمایید)
سپس بایستی با ثبت یک تسویه حساب و دریافت یک چک با شخص مورد نظر تسویه حساب کنید.